Björksättra gård - Mangårdsbyggnaden - Anno 1859 (1570) - Huddinge - Orlången - Stockholm

Björksättra gård (äldre stavning Björksätra gård) är ett gods i Huddinge kommun, södra Storstockholm. Gårdskomplexet ligger i en sluttning ner mot sjön Orlången. Den före detta mangårdsbyggnaden uppfördes 1859-1860 och byggdes om och till på 1890-talet. Gårdens föregångare omnämns redan på 1570-talet.

Huvudbyggnaden har en för området ovanlig utformning och är av kulturhistoriskt intresse. Byggnaden står för närvarande (april 2012) tom och är i mycket dåligt skick. Ägaren är sedan 2010 Huddinge kommun, som har för avsikt att rusta upp huvudbyggnaden och använda den bland annat som informationscentrum och för besökare av Björksättrahalvöns naturreservat och Orlångens naturreservat.

Björksättra gård är även ett levande jordbruk med en bondgård som producerar mjölk från ett 50-tal kor för Arla. Anläggningen ägs av Huddinge kommun och hyrs ut till Arla. Det årliga kosläppet brukar vara en populär händelse som drar storpublik.

Vid björkallén mot mangårdsbyggnaden ligger gårdens gamla smedja från 1880-talet. Smedjan renoverades under 1980-talets andra hälft till ett museum som invigdes 1991. Byggnadens ena halva är en fullt inredd smedja, i andra halvan finns ett tunnbinderi. Museet sköts och visas vissa dagar av Huddinge hembygdsförening.

Björksättras historia hör samman med den idag försvunna gården Upsala som nämns första gången 1469 och kan vara den äldsta bosättningen i området kring Orlången. Upsala låg cirka 1,5 km väster om Björksättra, nära Gladövik. Björksättra (Byrkesätra) nämns första gången 1573. Under hela 1700-talet och in på 1800-talet låg Björksättra som torp under Lissma säteri. År 1849 såldes Upsala (inklusive Björksätra) för 175 000 riksdaler banco till kamreraren Johan Möller och löjtnanten Jacob Fredrik Palm.

Omkring 1850 uppfördes på egendomen en ny mangårdsbyggnad, som kom att ligga ett par hundra meter norr om torpet Björksättra. 1895 såldes Björksättra till jägmästaren Henrik Tegnér, brorson till Esaias Tegnér. Henrik Tegnér lät bygga till mangårdsbyggnaden på västra sidan med en tornliknande del, hans initialer HT återfinns i tornbyggnadens vindflöjel. Vid den tiden fick huset sitt nuvarande utseende. 1904 sålde Tegnér ett område om 850 hektar (kallad Björksättra Kronopark) till Kronan. På 1950-talet moderniserades Björksättra gård av dåvarande ägaren Maria Ingeborg Eufemia Bielertz.

Efter flera ägarbyten avstyckades 1968 jordbruksdelen och såldes till Huddinge kommun, medan huvudbyggnaden var privatägd fram till 2008 och tillföll Allmänna arvsfonden efter sista ägarens död. År 2010 fick Huddinge kommun genom ett arvsavstående överta gården med förbehållet att rusta upp de befintliga byggnaderna samt att användningen skulle komma allmänheten till godo. Men renoveringen blev för kostsam för kommunen och i maj 2017 kom gården ut på offentlig försäljning. Köpeskillingen skall delas lika mellan Huddinge kommun och Allmänna arvsfonden

Exteriör

Huvudbyggnaden i Björksättra bevarar exteriört och interiört huvudsakligen det utseende den fick vid 1890-talets ombyggnad genom Henrik Tegnér. Byggnadens stomme är av trä med påförd puts och har till sin äldsta del en utformning som är typisk för 1800-talets mangårdsbyggnader med frontespisbrutet tak och sexdelad planlösning.

Mot väst förlängdes den ursprungliga byggnaden på 1890-talet motsvarande en fönsteraxel. Till den fogades en tornbyggnad i två våningar samt en tillbyggnad i vinkel motsvarande tre fönsteraxlar. Tillbyggnaden som innehåller bland annat badrum, pannrum, kök och serveringsgång ansluter till ursprungsbyggnadens arkitektur med brutet tak.

Enda utsmyckning finns på tornbyggnaden och består i en takfotslist med kontursågade konsoler samt en järnsmidesflöjel med drakhuvud där tillbyggnadens byggherre Henrik Tegnérs initialer HT är utstansade. Taken är täckta med rött taktegel, tornbyggnaden har plåttak. Idag är fasaderna reveterade med ett ytskikt av en gul genomfärgad spritputs och slätputsade vita fönsteromfattningar.

Interiör

Som redan nämndes motsvarar interiören i stort sett utseendet från 1890-talet. På 1950-talet moderniserades huset med bland annat elinstallation, WC och badrum. De representativa salar på bottenvåningen inredes ursprungligen med stormönstrade tapeter och bröstpaneler. I rummen står praktfulla kakelugnar i olika utformning och färger. Övervåningens kamrar utfördes enklare med vita kakelugnar.

Kök, serveringsgång och trapphus speglar tidens mode med oljefärgsmålade pärlspontpanelade väggar och tak. I köket finns 1890-talets järnspis och plåtkåpa samt fasta köksskåp bevarade.

Fram till 1960-talet genomfördes omtapetsering i nästan samtliga rum, men ursprungstapeterna från 1890-talet finns bevarade i underliggande skikt. I samband med den planerade renoveringen föreslås det att omtapetsering skall utföras med tapeter i mönster lika befintliga äldsta tapetskikt från 1890-talet eller andra tidstypiska tapeter, alternativt låta trycka om befintliga 1890-talsmönster.

Bedömning och Renovering

Enligt Stockholms läns museum omfattas Björksättra före detta mangårdsbyggnad av sådana kulturhistoriska värden som avses i Plan- och bygglagen kap. 8 §13 vilket innebär att byggnaden inte får förvanskas och skall underhållas så att dess särart bevaras. För den planerade renoveringen föreslår Stockholms läns museum i en antikvarisk förundersökning från år 2011 att återställa det utseende som byggnaden fick i samband 1890-talets ombyggnad, både till sin exteriör och interiör. Enligt museet bör målet vara att visa upp en typisk miljö från denna tid

För bästa närvarokänsla klicka på bilderna för att se de i större format.

mvh/DieterPostat 2017-05-30 20:19 | Permalink | Kommentarer (6) | Kommentera

Quarnevalen 2017 - Stockholm - KTH - 13/5 - Lördag

Quarnevalen är ett studentevenemang i Stockholm som arrangeras i maj vart tredje år av en ideell organisation med samma namn. Denna organisation är en av kulturverksamheterna på Tekniska Högskolans Studentkår.

Huvudattraktionen är Quarnevalståget, som rör sig genom Stockholms innerstad med uppemot 100 fantasifulla ekipage. Utöver quarnevalståget så är det event och arrangemang under våren men aktiviteterna kulminerar i anslutning till veckan då ekipagebyggandet sker. Tåget beskådas av 400 000 personer enligt polisens beräkningar.

Varje år Quarnevalen anordnas skapas också Bruxanvisningen eller Bruxen som den populärt också kallas. Det är en tidning med i huvudsak humorsketcher, som ritas i samråd med annonsörer. Tidningen säljs av de deltagande studenterna runt om i Stockholm, för att finansiera ekipagen. År 2011 trycktes upplagan 100 001 st exemplar. Den första Bruxanvisningen kom ut år 1953.

Quarnevalens maskot och övervakare är valen Q Arne Valén.

År 2014 gick Quarnevalen av stapeln lördagen den 10 maj klockan 14.08. Tåget startade vid KTH, och gick därefter längs ValhallavägenOdengatanSveavägenKungsgatanSturegatan och slutligen upp till KTH igen.

De år då det inte är Quarneval arrangeras i stället Squvalp, en vattenburen motsvarighet till Quarnevalen. Nästa Quarneval bär av 2020.

Bilderna ses bäst förstorade för bästa närvarokänsla! :)

/DieterPostat 2017-05-25 02:09 | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera

Tidigare blogginlägg